Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentos (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, viešojioje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Arūnas Zeleckis, Advokatės Dalios Zeleckienės advokatų kontoros advokatas, tel. (8 5) 265 08 48, +370 686 54388, el. paštas arunas@sveikatosteise.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-24