Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Viešosios įstaigos respublikinės Šiaulių ligoninės strateginiai veiklos planai ir veiklos ataskaitos.

Ligoninės strateginis veiklos planas - dokumentas, kuriame įvertinama esama sveikatos priežiūros sektoriaus ir Respublikinės Šiaulių ligoninės situacija, suformuluojama įstaigos ilgalaikė vizija ir parenkami prioritetai, tikslai ir iniciatyvos, reikalingos vizijos įgyvendinimui, įstaigos sėkmingai veiklai ir plėtrai 2014–2020 metų laikotarpiu.

Ligoninės veiklos ataskaita - dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie pasiektus veiklos rezultatus, siektinių veiklos užduočių įvykdymą, planuojamas artimiausio laikotarpio veiklos kryptis ir užduotis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-21