BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Karjeros galimybės

➡ Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Radiacinės ir darbuotojų sveikatos saugos skyrius ieško  vyriausiojo specialisto

Vyriausiasis specialistas turi turėti:

 • aukštąjį universitetinį biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti žinių radiacinės sveikatos saugos srityse: turi būti apmokytas ir atestuotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo“ nustatyta tvarka.

Vyriausiasis specialistas turi:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Darbo kodeksą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų vykdomas funkcijas;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Office, Open Office, interneto naršyklėmis, mokėti naudotis organizacine technika;
 • nepriekaištingai mokėti lietuvių kalbą;
 • išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus.

Darbo pobūdis:

 • organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti radiacinės saugos užtikrinimą visuose Ligoninės padaliniuose, kuriuose dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius.
 • organizuoti dirbančiųjų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais privalomąjį mokymą pagal higienos normą HN 73  ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-546 patvirtintą „Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašą“, organizuoti, vesti instruktavimus, kontroliuoti, kad jie vyktų nustatytu dažnumu ir apimtimi.
 • rengti radiologinių avarijų prevencijos ir likvidavimo planus.

Išsamesnis darbo pasiūlymo aprašymas čia>>> . 

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 1021,00 Eur iki 1451,00 Eur (neatskaičius mokesčių).

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu danguole.gustaitiene@siauliuligonine.lt, daugiau informacijos pasiteiravimui tel.: (8 41) 5 24 299.

 

➡ VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Diagnostikos centro Echoskopijų skyrius skubiai ieško gydytojo echoskopuotojo

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • gydytojo licencija (bet kokia profesinė kvalifikacija),
 • echoskopijų įvadinių kursų pažymėjimas arba gydytojo radiologo licencija.

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2144 Eur iki 2548 Eur.

Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41)  525 166, (8 41) 524 236. CV siųsti el. paštu: gintaras.kramilius@siauliuligonine.lt arba gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 

 

➡ VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Infrastruktūros skyrius ieško grafikos dizainerio

Reikalavimai:

 • mokėti naudotis savo darbe naujausiomis meninio apipavidalinimo ir technologinėmis  priemonėmis;
 • maketavimo įgūdžiai;
 • sugebėti užtikrinti informacinio užrašo santykį su aplinka;
 • žinoti informaciniams užrašams naudojamų medžiagų savybes, sąnaudas, kainas.
 • mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti reikiamas ataskaitas ir dokumentus pagal dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Darbo pobūdis:

 • Respublikinės Šiaulių ligoninės vizualinio identiteto kūrimas ir įgyvendinimas;
 • informacinių objektų (stendų, lentelių, užrašų ir kt.) ir dizaino koncepcijų kūrimas ir pateikimas, jų gamybos ir išpildymo koordinavimas;
 • padėkų, sveikinimų, vizualų kūrimas internetui,  socialiniams tinklams;
 • bendradarbiavimas su reklamos įmonėmis;
 • darbo patirtis reklamos firmoje, ar su tuo  susijusioje pozicijoje būtų privalumas.

Atlyginimas: nuo 936 Eur iki 1366 Eur neatskaičius mokesčių.

Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41) 524 407. CV siųsti el. paštu: giedrius.gajauskas@siauliuligonine.lt arba gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 

 

➡ VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ieško Vidaus kontrolės grupės vadovo

Kvalifikaciniai reikalavimai vidaus kontrolės grupės vadovui:

 • turėti aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) sveikatos mokslų studijų krypties grupės medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, farmacijos, slaugos išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip dvejų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje;
 • būti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

Vidaus kontrolės grupės vadovo funkcijos:

 • dalyvauti nustatant Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (toliau – Ligoninė)  asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius, rengti dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei įstaigos kokybės vadybos dokumentus;
 • rengti vidaus medicininio audito veiklos aprašą;
 • pagal Ligoninės vadovo nustatytus prioritetus sudaryti ir Ligoninės vadovui teikti tvirtinti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;
 • atlikti planinius vidaus medicininius auditus pagal Ligoninės vadovo patvirtintą metinį planą;
 • atlikti neplaninius vidaus medicininius auditus pagal Ligoninės vadovo suformuluotas užduotis;
 • atlikti vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikti Ligoninės vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoti nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlikti jų priežasčių analizę ir Ligoninės vadovui siūlyti prevencines priemones;
 • rinkti ir apibendrinti informaciją apie pacientų pasitenkinimą suteiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis;
 • atlikti diagnostikos, gydymo, slaugos protokolų, procedūrų ir kitų kokybės vadybos dokumentų taikymo priežiūrą;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėti pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikti Ligoninės vadovui, kontroliuoti jų įgyvendinimą;
 • Ligoninės vadovui pavedus, atstovauti Ligoninei santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
 • analizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo veiklą, parengti vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą;
 • vertinti Ligoninės sveikatos priežiūros specialistų veiklą, susijusią su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybe ir bendradarbiauti su kokybės konsultantais bei kokybės vadybininkais asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo klausimais.

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2688 iki 3118 Eur.

Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41)  525 166, (8 41) 524 236. CV siųsti el. paštu: gintaras.kramilius@siauliuligonine.lt arba gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 

 

➡ VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ieško Vidaus medicininio audito auditoriaus

Kvalifikaciniai reikalavimai vidaus medicininio audito auditoriui:

 • turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės, teisės studijų krypties grupės, socialinių mokslų studijų krypties grupės ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje.
 • būti pabaigęs ne mažiau kaip 24 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

Vidaus medicininio audito auditoriaus funkcijos:

 • dalyvauti nustatant Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (toliau – Ligoninė)  asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius, rengti dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei įstaigos kokybės vadybos dokumentus;
 • rengti vidaus medicininio audito veiklos aprašą;
 • pagal Ligoninės vadovo nustatytus prioritetus sudaryti ir Ligoninės vadovui teikti tvirtinti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;
 • atlikti planinius vidaus medicininius auditus pagal Ligoninės vadovo patvirtintą metinį planą;
 • atlikti neplaninius vidaus medicininius auditus pagal Ligoninės vadovo suformuluotas užduotis;
 • atlikti vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikti Ligoninės vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoti nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlikti jų priežasčių analizę ir Ligoninės vadovui siūlyti prevencines priemones;
 • rinkti ir apibendrinti informaciją apie pacientų pasitenkinimą suteiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis;
 • atlikti diagnostikos, gydymo, slaugos protokolų, procedūrų ir kitų kokybės vadybos dokumentų taikymo priežiūrą;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėti pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikti Ligoninės vadovui, kontroliuoti jų įgyvendinimą;
 • Ligoninės vadovui pavedus, atstovauti Ligoninei santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
 • analizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo veiklą, parengti vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą;
 • vertinti Ligoninės sveikatos priežiūros specialistų veiklą, susijusią su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybe ir bendradarbiauti su kokybės konsultantais bei kokybės vadybininkais asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo klausimais.

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 1810 iki 2243 Eur.

Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41)  525 166, (8 41) 524 236. CV siųsti el. paštu: gintaras.kramilius@siauliuligonine.lt arba gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 

 

➡ VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Skubiosios medicinos pagalbos skyrius skubiai ieško

 • Skubiosios medicinos gydytojo. Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2927 iki 3168 Eur;
 • Medicinos gydytojo. Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2469 iki 2873 Eur.

Daugiau informacijos apie darbo specifiką rasite čia>>>

Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41) 525 166, el.paštu gintaras.kramilius@siauliuligonine.ltgitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 

 

VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei reikalingi gydytojai specialistai

 • Gydytojas neurologas. Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2279 iki 3168 Eur.
 • Gydytojas neurochirurgas. Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2415  iki 2818 Eur.
 • Gydytojas onkologas radioterapeutas. Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2279 iki 2683 Eur.
 • Gydytojas psichiatras. Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2279 iki 2683 Eur.
 • Gydytojas dermatovenerologas. Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2279 iki 2683 Eur.
 • Gydytojas anesteziologas reanimatologas. Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2927 iki 3168 Eur.
 • Gydytojas radiologas. Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2144 iki 2548 Eur.

Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41)  524 291, (8 41) 524 236. CV siųsti el. paštu: gintaras.kramilius@siauliuligonine.lt arba gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 

 

VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Vaistinei reikalingi darbuotojai

 • Vaistininkas. Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 1838 iki 2013 Eur.

Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41 524 281). CV siųsti el. paštu: milda.rimsiene@siauliuligonine.lt

 

Darbui stacionare reikalingi slaugos specialistai

 • Bendrosios praktikos slaugytojas su kvalifikacija (anestezija ir intensyvi terapija). 

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai

– nuo 1524 iki 1743 Eur, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

– nuo 1372 iki 1591 Eur, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

 • Bendrosios praktikos slaugytojas su kvalifikacija (operacinės slauga). 

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai

– nuo 1524 iki 1743 Eur, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

– nuo 1372 iki 1591 Eur, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

 • Bendrosios praktikos slaugytojas su kvalifikacija (psichikos sveikatos slauga). 

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai 

– nuo 1348 iki 1568 Eur, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

– nuo 1196 iki 1416 Eur, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41) 524 293,  (8 41) 524 236. CV siųsti el. paštu: sigita.klimaviciene@siauliuligonine.lt arba gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt

 

Darbui reikalingi biomedicinos srities specialistai

 • Biomedicinos technologas. 

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai

– nuo 1407 iki 1591 Eur, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

– nuo 1255 iki 1471 Eur, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

 • Radiologijos technologas.

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai

– nuo 1357 iki 1623 Eur, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

– nuo 1205 iki 1471 Eur, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41) 524 293,  (8 41) 524 236. CV siųsti el. paštu: sigita.klimaviciene@siauliuligonine.lt arba gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt

 

Ieškome IT specialisto (-ės)

Tikimės, kad Tu:

 • turi ne mažesnę, kaip vienerių metų panašaus darbo patirtį;
 • išmanai personalinių kompiuterių aparatūrinę dalį („hardware“);
 • išmanai personalinių kompiuterių Microsoft Windows operacines sistemas;
 • turi gerus bendravimo įgūdžius bei atsakomybės jausmą;
 • gebi savarankiškai spręsti iškilusias problemas taip pat dirbti komandoje;
 • moki anglų bei rusų kalbas.

Tavęs laukiantys darbai:

 • kompiuterių aparatūrinės ir programinės įrangos, periferinių įrenginių diegimas, konfigūravimas ir priežiūra,
 • Active directory (AD) administravimas,
 • kompiuterinių tinklų administravimas,
 • užklausų registravimas ir sprendimas.

Tau siūlome:

 • įdomų, pilną iššūkių darbą,
 • vertingą patirtį IT srityje,
 • komandinį darbą.

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 693 iki 1123 Eur.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame. CV siųsti el. paštu: valdemaras.nainys@siauliuligonine.lt

 

VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinika ieško medicinos psichologo ir psichologo psichoterapeuto

Medicinos psichologas turi turėti: psichologo kvalifikaciją (ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija).

Darbo pobūdis:

 • atlikti psichologinį įvertinimą;
 • taikyti psichologines intervencijas: individualias ir grupines psichologines konsultacijas.

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 1657 iki 2073 Eur.

Psichologas psichoterapeutas turi turėti: psichologo kvalifikaciją (ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija) ir baigęs podiplominių psichoterapijos mokymo programos kursą.

Darbo pobūdis:

 • teikti psichoterapijos paslaugas pacientams tik pagal įgytas profesines kompetencijas;
 • teikti psichologinę bei psichoterapinę pagalbą pacientams, kuriuos siunčia gydytojas psichiatras pagal indikacijas;
 • įvertinti psichoterapinę diagnozę savo atstovaujamos krypties rėmuose padedančią numatyti asmenybės psichologinių pokyčių potencialą bei taikytinos konkrečiam pacientui psichoterapijos gylį bei pobūdį;
 • taikyti individualią ir/ar grupinę psichoterapiją.

Atlyginimas: pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 1657 iki 2073 Eur.

Daugiau informacijos pasiteiravimui, tel.: (8 41) 524 181, el. paštas: psichiatrija@siauliuligonine.lt. Adresas – M. K. Čiurlionio g. 12, Šiauliai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-04