BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Karjeros galimybės

Viešajai įstaiga Respublikinei Šiaulių ligoninei

labai reikalingi gydytojai specialistai

 

gydytojas neurologas,

gydytojas ortopedas traumatologas,

gydytojas onkologas radioterapeutas,

gydytojas anesteziologas  reanimatologas,

gydytojas radiologas,

gydytojas psichiatras.

Informacija tel. (8 41)  524 291, (8 41) 524 236

CV siųsti el. paštu:

 

remigijus.mazeika@siauliuligonine.lt

gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 

 

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Vaistinei

labai reikalingi farmacijos specialistai

 

Informacija tel. (8 41 524 281)

CV siųsti el.paštu milda.rimsiene@siauliuligonine.lt

 

Darbui stacionare labai reikalingi slaugos specialistai:

bendrosios praktikos slaugytojas su kvalifikacija

(anestezija ir intensyvi terapija, operacinės slauga),

Darbui labai reikalingi biomedicinos srities specialistai:

biomedicinos technologas,

radiologijos technologas.

Informacija tel. (8 41) 524 293,  (8 41) 524 236

CV siųsti el. paštu:

sigita.klimaviciene@siauliuligonine.lt

gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt

 

Infekcijų kontrolės skyriuje reikalingas gydytojo padėjėjas:

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. Nr. V-1110 DĖL HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO“ kriterijus.

Darbuotojas, einantis Skyriaus infekcijų kontrolės gydytojo padėjėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turi būti baigęs biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos arba slaugos krypties studijas ir ne mažiau kaip 160 val. trukmės hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo) mokymo kursus pagal su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas programas bei atitinkantis infekcijų kontrolės gydytojo arba infekcijų kontrolės specialisto padėjėjui keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

- žinoti užkrečiamųjų ligų epidemiologijos, mikrobiologijos, higienos asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagrindus, hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros, kontrolės būdus, rizikos veiksnius, vietas ir profilaktikos priemones.

Pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai  1095,00 Eur.

Tel. pasiteiravimui (841) 52 42 49; (841)  55 23 25     

Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja Laima Kupčinskienė

 

 

Skelbiamas konkursas  į viešosios  įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
Urologijos skyriaus vedėjo pareigas

 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos 99, Šiauliai, kodas 245386220,
 el. p. info@siauliuligonine.lt,

Pareigybei keliami reikalavimai ir kompetencijos:
          Darbuotojas, einantis viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (toliau-Ligoninė) Urologijos skyriaus (toliau-Skyrius) vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos 
- turėti gydytojo urologo profesinę kvalifikaciją bei teisę verstis gydytojo urologo praktika (turėti Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatyta  tvarka išduotą  ir galiojančią  medicinos praktikos licenciją  verstis medicinos praktika pagal gydytojo urologo profesinę kvalifikaciją);
- turėti ne mažesnį nei trejų metų medicininio (neįskaitant gydytojo rezidento) darbo stažą;
- žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų vykdomas funkcijas, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Lietuvos medicinos ir higienos normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimais, Ligoninės įstatais, darbo reglamentu, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;
- turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
- gebėti korektiškai bendrauti su Ligoninės pacientais, jų artimaisiais, kitais Ligoninės darbuotojais;
- laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
- žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais;
- gebėti nustatyti rizikingas Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
- išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus, turėti vadybinių kompetencijų, apimančių gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą; 
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
-  žinoti kokybės sistemos vadybos reikalavimus ir jų laikytis.

Pareigybės aprašymas
Vedėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- vadovauti Skyriaus personalui organizuojant kasdieninį darbą, užtikrinant pacientų patekimą į Skyrių, jų savalaikį perkėlimą ir kokybišką ištyrimą, gydymą, o esant reikalui – perkėlimą į kitą Ligoninės skyrių/padalinį, gydymo įstaigą;
- kontroliuoti Skyriuje dirbančių darbuotojų darbo kokybę;
- nustatyti Skyriaus personalo poreikį tobulintis ir kelti kvalifikaciją;
 - analizuoti Skyriaus bei atskirų darbuotojų darbo pasiekimus ir trūkumus, pateikti informaciją Ligoninės administracijai bei Skyriaus personalui;
 - diegti Skyriuje naujus ištyrimo ir gydymo metodus;
 - užtikrinti Skyriaus personalo darbo drausmę ir sanitarinę higieninę būklę;
-  užtikrinti Skyriuje savalaikį ir kokybišką medicininės dokumentacijos sutvarkymą;
 - organizuoti diagnozės ir gydymo požiūriu sudėtingais susirgimais sergančių pacientų aptarimus;
 - užtikrinti racionalų ir taupų medikamentų, medicininių priemonių, aparatūros ir kito inventoriaus naudojimą;
 - analizuoti Skyriaus veiklos rodiklius ir numatyti priemones darbo kokybei ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybei gerinti, teikti pasiūlymus Ligoninės administracijai;
 - skubiai reaguoti į problemas ir, esant galimybei, atvykti į Skyrių ne darbo metu, kviečiant Skyriaus gydytojui ar Ligoninės administracijai;
 - teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal kompetenciją, nurodytą galiojančioje medicinos normoje MN 140 „Gydytojas urologas“; 
 - teikti skubią (būtinąją) asmens sveikatos priežiūros pagalbą;
 - konsultuoti Ligoninės ambulatorinius pacientus, atvykusius  dėl būtinosios ir/ar planinės pagalbos;.
 - tirti ir gydyti Skyriuje stacionarizuotą pacientą;
 - budėti pagal grafiką Ligoninėje nustatyta tvarka;
 - konsultuoti kitų Ligoninės skyrių/padalinių pacientus; 
 - ligoninėje nustatyta tvarka atlikti medicinines manipuliacijas, atitinkančias gydytojo urologo kvalifikaciją kituose Ligoninės skyriuose;
 - visais neaiškiais klinikiniais atvejais konsultuotis su kitais Skyriaus gydytojais, Chirurgijos klinikos vadovu, Ligoninės direktoriaus pavaduotoju medicinai, kitų specialybių gydytojais, esant būtinybei, organizuoti gydytojų konsiliumą;
- nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą (-us) konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistą ir/ar trečio lygio asmens sveikatos paslaugas teikiančią sveikatos priežiūros įstaigą;
 - kokybiškai tvarkyti/pildyti medicininę dokumentaciją, reikalingas statistines formas, elektroninių duomenų rinkimo formas Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Ligoninės vidaus dokumentų nustatyta tvarka;
 - išduoti  nedarbingumo pažymėjimus teisės aktų nustatyta tvarka;
 - gerbti pacientų  teises ir jų nepažeisti, užtikrinti asmens duomenų saugumą;.
 - suprantama forma teikti informaciją pacientui ir/ar jo atstovams apie paciento sveikatos būklę, gydymą ir jo eigą, atsižvelgiant į paciento būklę, vadovaudamasis medicinos etikos reikalavimais;
 - pranešti policijai  ar prokuratūrai apie sužalotus pacientus, kurie galėjo būti nusikalstamų veikų aukomis;
 - prašant Sveikatos apsaugos ministerijai, teismui, prokuratūrai ar policijai paaiškinti  medicininės taktikos aplinkybes;
 - dalyvauti organizuojamuose konsiliumuose kituose Ligoninės skyriuose/padaliniuose;
 - taikyti tik Lietuvos Respublikoje įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus;
- bendradarbiauti su Ligoninės ir kitais asmens sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais;
- vykdyti sveikatos programas;
 - laikytis medicinos etikos ir deontologijos principų;
-  propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo bei ugdymo ir ligų prevencijos priemones.
 - analizuoti savo darbo rezultatus;
 - racionaliai ir taupiai naudoti medikamentus, medicinines priemones, aparatūrą, inventorių.
- laikytis Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių;
 - laikytis darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų;
- vykdyti Ligoninės kokybės vadybos sistemos reikalavimus;
- organizuoti Skyriaus darbuotojų susirinkimus;
- dalyvauti Ligoninės darbuotojų susirinkimuose, Ligoninės direktoriaus sudarytose darbo grupėse ar komisijose, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
- tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
- domėtis naujais medicinos mokslo pasiekimais, numatyti ir siūlyti diegti Ligoninėje efektyvias ir nustatyta tvarka patvirtintas gydymo ir slaugos metodikas;
- pagal kompetenciją vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Ligoninės direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo medicinai, Chirurgijos klinikos vadovo pavedimus.

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė siūlo pagrindinio darbo užmokesčio 
(pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 2730,00 Eur iki 3133,00 Eur, neatskaičius mokesčių.
Pretendentas, norintys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo sistemą privalo pateikti:
    1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.
    2. Asmens dokumento kopiją.
    3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
    4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.). 
    5. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
    6. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
    7. Veiklos programą, pagrįstą argumentais.
          8. Užpildytą Valstybės tarnybos  valdymo informacinėje  sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą. 
          9. Užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms. 
    10. Dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją.              
           
    Pretendentų atrankoje  gali būti taikomi vertinimo metodai, numatyti viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2020-08-28 įsakymu Nr. V- 860  „Dėl priėmimo į viešosios įstaigos Respublikinės  Šiaulių ligoninės  direktoriaus pavaduotojo, klinikos/centro vadovo, skyriaus vedėjo pareigas konkursų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintuose nuostatuose (toliau-Nuostatai). Nuostatai ir Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms - Konkurso nuostatai.

    Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
    Dokumentai pateikiami:  el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

                        Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos 99, Šiauliai
Informacija tel. (8 41) 524 236,   el. paštas  gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 
Skelbimo data  2020-11-12 iki ¬2020-11-25 

 

Skelbiamas konkursas  į viešosios  įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
Ūkio skyriaus vedėjo pareigas

 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos 99, Šiauliai, kodas 245386220,
 el. p. info@siauliuligonine.lt

Pareigybei keliami reikalavimai ir kompetencijos:
          Darbuotojas, einantis viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (toliau-Ligoninė) Ūkio skyriaus (toliau-Skyrius) vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 
•    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
•    turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį su Skyriaus atliekamomis funkcijomis;
•    žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų vykdomas funkcijas, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Lietuvos medicinos ir higienos normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimais, Ligoninės įstatais, darbo reglamentu, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;
•    nepriekaištingai mokėti lietuvių kalbą bei vieną užsienio kalbą;
•    mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti reikiamas ataskaitas ir dokumentus pagal dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles
•    mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office, Open Office programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis, organizacine technika);
•    išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus, turėti vadybinių kompetencijų, apimančių gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą; būti pareigingam, profesionaliam, darbščiam, mandagiam, komunikabiliam, gebėti laiku ir kruopščiai atlikti nurodytas užduotis, gebėti dirbti komandoje;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus; 
•    žinoti kokybės sistemos vadybos reikalavimus ir jų laikytis.

Pareigybės aprašymas

•    Vadovauti Skyriaus darbuotojams organizuojant kasdieninį darbą.
•    Kontroliuoti Skyriuje dirbančių darbuotojų darbo kokybę.
•    Nustatyti Skyriaus personalo poreikį tobulintis ir kelti kvalifikaciją.
•    Žinoti Ligoninės pastatus, patalpas  ir organizuoti bei vykdyti jų  priežiūrą  ir reikalingus  remontus.
•    Užtikrinti, kad pavaldiems Skyriaus darbuotojams būtų parengti ir patvirtinti pareigybių aprašymai ir Skyriaus Nuostatai, kad darbuotojai nustatytu periodiškumu būtų instruktuojami ir pasitikrintų sveikatą.
•    Pasirašyti Skyriaus darbuotojų atostogų, darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kontroliuoti darbo laiko apskaitą.
•    Vykdyti kontroliuojančių institucijų pareigūnų teisėtus nurodymus ir reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, asmens higienos ir darbo sanitarijos ir kitais klausimais.
•    Tvarkyti PVM sąskaitas faktūras, susijusias su Skyriaus perkamomis prekėmis ir paslaugomis, kelti į dokumentų valdymo sistemą.
•    Pildyti medžiagų nurašymo dokumentaciją, įforminti darbų priėmimo aktus.
•    Pagal kompetenciją tvarkyti VĮ Registrų centro administruojamą elektroninę paslaugą „E.sąskaita“.
•    Užtikrinti tinkamą Skyriaus dokumentų apskaitą ir saugojimą.
•    Koordinuoti atliekų tvarkymą Ligoninėje.
•    Kontroliuoti valymo paslaugas teikiančios įmonės atliekamų darbų kokybę.
•    Planuoti prekių, paslaugų, darbų poreikį ateinantiems metams ir teikti informaciją direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai.
•    Pagal kompetenciją rengti technines specifikacijas ir pasirašyti viešųjų pirkimų dokumentus dėl naujų sutarčių sudarymo. 
•    Vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas. 
•    Užtikrinti racionalų ir taupų Ligoninės pastatų, patalpų, materialinių vertybių ir kito inventoriaus naudojimą.
•    Laikytis etikos  principų.
•    Analizuoti savo darbo rezultatus.
•    Laikytis darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.
•    Organizuoti Skyriaus darbuotojų susirinkimus.
•    Dalyvauti Ligoninės darbuotojų susirinkimuose, Ligoninės direktoriaus sudarytose darbo grupėse ar komisijose, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
•    Rengti atsakymus ar paklausimus dėl  turto naudojimo.
•    Kontroliuoti Ligoninės valdomo ar naudojamo turto naudojimą. 
•    Tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.
•    Pagal kompetenciją vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Ligoninės direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pavedimus.
•    Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai.
•    Skyriaus vedėjas savo kompetencijos ribose atsako už savo darbo rezultatus ir jų kokybę,  aplaidumą darbe, netinkamą jam priskirtų pareigų vykdymą ar nevykdymą, etikos ir deontologijos reikalavimų pažeidimą, taip pat pareigų viršijimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė siūlo pagrindinio darbo užmokesčio 
(pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 1367,00 Eur iki 1798,00 Eur, neatskaičius mokesčių.
Pretendentas, norintys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo sistemą privalo pateikti:
    1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.
    2. Asmens dokumento kopiją.
    3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
    4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.). 
    5. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
    6. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
    7. Veiklos programą, pagrįstą argumentais.
          8. Užpildytą Valstybės tarnybos  valdymo informacinėje  sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą. 
          9. Užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms. 
    10. Dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją.              
           
    Pretendentų atrankoje  gali būti taikomi vertinimo metodai, numatyti viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2020-08-28 įsakymu Nr. V- 860  „Dėl priėmimo į viešosios įstaigos Respublikinės  Šiaulių ligoninės  direktoriaus pavaduotojo, klinikos/centro vadovo, skyriaus vedėjo pareigas konkursų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintuose nuostatuose (toliau-Nuostatai). Nuostatai ir Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms -Konkurso organizavimo nuostatai.

    Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
    Dokumentai pateikiami:  el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

                        Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos 99, Šiauliai
Informacija tel. (8 41) 524 236,   el. paštas  gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt
 
Skelbimo data  2020-11-23 iki ¬2020-12-07 

 

Skelbiamas konkursas  į viešosios  įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
Energetikos skyriaus vedėjo pareigas

 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos 99, Šiauliai, kodas 245386220,
 el. p.
info@siauliuligonine.lt,

Pareigybei keliami reikalavimai ir kompetencijos:
          Darbuotojas, einantis viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (toliau-Ligoninė) Energetikos skyriaus (toliau-Skyrius) vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 
-    turėti aukštąjį neuniversitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti galiojantį vidurinės  kategorijos elektrotechnikos darbuotojo, eksploatuojančio vartotojo įrenginiu iki 1000V, pažymėjimą; 
- turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį su Skyriaus, kuriam vadovaujama, funkcijomis susijusioje srityje;
-  žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkos apsaugos ir asmens higienos reikalavimais,  įstaigoje naudojamų ryšių, elektros, šilumos ūkio ir kitų techninių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, priešgaisrinės saugos organizavimo sveikatos priežiūros įstaigoje tvarka, elektrosaugos pagrindais, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdais, metodais ir organizavimu, nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos tvarka, medicinos įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis,  Ligoninės įstatais, darbo reglamentu, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, dirbti komandoje;
- mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti reikiamus dokumentus ir ataskaitas; 
-  mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu (Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer), „LIVS“, „DVS“ programomis;
     -  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti taikyti dokumentų valdymo taisykles;
     - būti pareigingam, profesionaliam, darbščiam, mandagiam, komunikabiliam, gebėti laiku ir kruopščiai atlikti nurodytas užduotis, gebėti dirbti komandoje.

Pareigybės aprašymas
-    Vadovauti Skyriui, organizuoti, planuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbą, siekiant užtikrinti efektyvų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
-    Tvirtinti Skyriaus darbo grafikus ir tabelius ir atsakyti už jų teisingą užpildymą.
-    Koreguoti Skyriaus darbuotojų darbą, priklausomai nuo situacijos ir susiklosčiusių aplinkybių.
-    Supažindinti Skyriaus darbuotojus su darbų programomis, darbų vykdymo projektais.
-    Sudaryti ir laiku pateikti Skyriaus darbuotojams užduotis (aprūpinti saugos priemonėmis, kontroliuoti aprūpinimą darbo apranga, reikalingais įrankiais ir specialiomis medžiagomis bei komplektuojančiomis detalėmis).
-    Vykdyti nuolatinę darbo ir drausmės priežiūrą, kontroliuoti atliktų darbų kokybę.
-    Organizuoti Skyriaus darbuotojų pasitarimus darbų vykdymo klausimais.
-    Sistemingai rūpintis Skyriaus darbuotojų profesinio lygio kėlimu, teigiamo psichologinio klimato, darbingos nuotaikos palaikymu kolektyve.
-    Sistemingai rinkti informaciją apie Ligoninės ryšių, šilumos ūkio ir elektros įrengimų gedimus ir organizuoti jų remontą.
-    Dalyvauti Ligoninės viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose. Pagal kompetenciją ruošti medžiagą viešiesiems pirkimams. Vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
-    Kontroliuoti Ligoninės ryšių, šilumos ūkio ir elektros įrengimų priežiūros ir remonto dokumentus energetinio ūkio klausimais.
-    Kontroliuoti medžiagų nurašymą, priimti atliktus darbus, įforminti darbų priėmimo aktus.
-    Kontroliuoti taupų ir ekonomišką šilumos, elektros energijos, vandens sunaudojimą, nustatytų limitų ribose.
-    Kontroliuoti liftų techninės priežiūros, objektų apsaugos, objektų techninės priežiūros, kabelinės televizijos, elektrinės-buitinės technikos remonto, liuminescensinių lempų utilizacijos, dielektrinių priemonių tikrinimo, varžų matavimo, ventiliacijos sistemų remonto bei priežiūros darbų organizavimą ir atlikimą.
-    Teikti informaciją apie atliekamus darbus Ligoninės direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai.
-   Registruoti   avarinius  gedimus Ligoninėje ir   organizuoti jų šalinimą.
          - Bendradarbiauti su institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis Skyriaus
kompetencijos klausimais.
- Rengti ir teikti Ligoninės administracijai bei kitoms institucijoms informaciją Skyriaus kompetenciją atitinkančiais klausimais.
- Užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą, organizuoti pagal reikalavimus įformintų bylų perdavimą archyvui.
-  Saugoti Ligoninės materialines vertybes ir užtikrinti, kad  jos tinkamai būtų naudojamos.
-  Užtikrinti, kad pavaldiems darbuotojams būtų parengtos ir patvirtintos darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinio saugumo instrukcijos bei pareigybių aprašymai.
-  Pasirašyti Ligoninės Skyriuje gaunamas sąskaitas - faktūras.
- Užtikrinti kad Skyriaus darbuotojai dirbdami laikytųsi saugos ir sveikatos reikalavimų, tausotų savo ir bendradarbių sveikatą, kur tai būtina, naudotų asmenines apsaugos priemones.
-    Pasirūpinti, kad sugedęs inventorius, prietaisai, aparatai būtų laiku remontuojami, o netinkami naudojimui - keičiami naujais.
-    Kiekvienų metų lapkričio mėnesį Ligoninės administracijai teikti paraiškas materialinių vertybių įsigijimui sekantiems metams.
-    Įvykus bet kokiai avarijai, nedelsiant pranešti apie tai Ligoninės direktoriui, direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai ir imtis priemonių jos likvidavimui, būtinais atvejais kviečiant avarinę tarnybą.
-    Instruktuoti ir mokyti darbuotojus saugaus darbo, imtis priemonių pažeidimų likvidavimui, nutraukti darbus, esant darbų saugos pažeidimams.
-    Įvykus nelaimingam atsitikimui, organizuoti skubų pirmos pagalbos suteikimą, apie tai nedelsiant informuoti Ligoninės direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai. Iki tyrimo pradžios darbo vietą, įrenginių būklę išlaikyti tokius, kokie buvo nelaimingo atsitikimo metu.
-    Laikytis profesinės etikos ir deontologijos principų.
-    Vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Ligoninės direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo  infrastruktūrai pavedimus.
-    Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Ligoninės direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai.
-    Skyriaus vedėjas savo kompetencijos ribose atsako už savo darbo rezultatus ir jų kokybę, aplaidumą darbe, netinkamą jam priskirtų pareigų vykdymą ar nevykdymą, etikos ir deontologijos reikalavimų pažeidimą, taip pat pareigų viršijimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 


Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė siūlo pagrindinio darbo užmokesčio 
(pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai nuo 1367,00 Eur iki 1798,00 Eur, neatskaičius mokesčių.
Pretendentas, norintys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo sistemą privalo pateikti:
    1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.
    2. Asmens dokumento kopiją.
    3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
    4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.). 
    5. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
    6. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
    7. Veiklos programą, pagrįstą argumentais.
          8. Užpildytą Valstybės tarnybos  valdymo informacinėje  sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą. 
          9. Užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms. 
    10. Dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją.              
            11. Galiojančio  dokumento vidurinės  kategorijos elektrotechnikos darbuotojo, eksploatuojančio vartotojo įrenginiu iki 1000V, pažymėjimo, kopija. 

    Pretendentų atrankoje  gali būti taikomi vertinimo metodai, numatyti viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2020-08-28 įsakymu Nr. V- 860  „Dėl priėmimo į viešosios įstaigos Respublikinės  Šiaulių ligoninės  direktoriaus pavaduotojo, klinikos/centro vadovo, skyriaus vedėjo pareigas konkursų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintuose nuostatuose (toliau-Nuostatai). Nuostatai ir Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms -!Konkurso organizavimo nuostatai.

    Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
    Dokumentai pateikiami:  el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

                        Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos 99, Šiauliai
Informacija tel. (8 41) 524 236,   el. paštas  gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 
Skelbimo data  2020-11-23 iki ¬2020-12-07 

 

 

 
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-24