BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Karjeros galimybės

Viešajai įstaiga Respublikinei Šiaulių ligoninei

labai reikalingi gydytojai specialistai

 

gydytojas neurologas,

gydytojas ortopedas traumatologas,

gydytojas onkologas radioterapeutas,

gydytojas anesteziologas  reanimatologas,

gydytojas radiologas,

gydytojas psichiatras.

Informacija tel. (8 41)  524 291, (8 41) 524 236

CV siųsti el. paštu:

 

remigijus.mazeika@siauliuligonine.lt

gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 

 

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Vaistinei

labai reikalingi farmacijos specialistai

 

Informacija tel. (8 41 524 281)

CV siųsti el.paštu milda.rimsiene@siauliuligonine.lt

 

Darbui stacionare labai reikalingi slaugos specialistai:

bendrosios praktikos slaugytojas su kvalifikacija

(anestezija ir intensyvi terapija, operacinės slauga),

Darbui labai reikalingi biomedicinos srities specialistai:

biomedicinos technologas,

radiologijos technologas.

Informacija tel. (8 41) 524 293,  (8 41) 524 236

CV siųsti el. paštu:

sigita.klimaviciene@siauliuligonine.lt

gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt

 

Infekcijų kontrolės skyriuje reikalingas gydytojo padėjėjas:

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. Nr. V-1110 DĖL HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO“ kriterijus.

Darbuotojas, einantis Skyriaus infekcijų kontrolės gydytojo padėjėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turi būti baigęs biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos arba slaugos krypties studijas ir ne mažiau kaip 160 val. trukmės hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo) mokymo kursus pagal su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas programas bei atitinkantis infekcijų kontrolės gydytojo arba infekcijų kontrolės specialisto padėjėjui keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

- žinoti užkrečiamųjų ligų epidemiologijos, mikrobiologijos, higienos asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagrindus, hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros, kontrolės būdus, rizikos veiksnius, vietas ir profilaktikos priemones.

Pagrindinio darbo užmokesčio (pastoviosios dalies bei kintamosios dalies) dydžiai  1095,00 Eur.

Tel. pasiteiravimui (841) 52 42 49; (841)  55 23 25     

Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja Laima Kupčinskienė

 

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė - didžiausia ir moderniausia gydymo įstaiga Šiaurės Lietuvoje, kurioje teikiamos tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Ieško Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos vadovo
Mes siūlome:
•    Puikias darbo sąlygas atnaujintoje Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje, teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pulmonologijos, tuberkuliozės bei onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams.
•    Draugišką aplinką ir puikią komandą.
•    Medikų skatinimo ir pripažinimo sistemą.
Mes tikimės:
•    Turite gydytojo pulmonologo profesinę kvalifikaciją bei teisę verstis gydytojo pulmonologo praktika. 
•    Turite ne mažesnę nei trijų metų vadovaujamo darbo patirtį. 
•    Esate motyvuotas. 
Atlyginimas: 
•    nuo 3104 iki 3508 Eur (neatskaičius mokesčių), 
•    papildomai mokama už papildomas kompetencijas ir veiklos rezultatus.
SUSIDOMĖJOTE?
Prašome atsiųsti savo CV el. paštu gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt  ir gaukite daugiau informacijos.

 

Skelbiamas konkursas į viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigas

 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos 99, Šiauliai, kodas 245386220,
 el. p. info@siauliuligonine.lt,

Pareigybei keliami reikalavimai ir kompetencijos:
          Darbuotojas, einantis direktoriaus pavaduotojas medicinai pareigas, turi atitikti šiuos  reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį  medicinos išsilavinimą, gydytojo profesinę kvalifikaciją bei teisę verstis  gydytojo praktika (turėti Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatyta  tvarka išduotą  ir galiojančią  medicinos praktikos licenciją  verstis medicinos praktika pagal profesinę kvalifikaciją);
-  turėti ne mažesnį kaip 5 (penkių ) medicininio darbo stažą, iš jų ne mažiau kaip 3 (tris) metus sveikatos priežiūros įstaigų administravimo srityje;
- žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų vykdomas funkcijas, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Lietuvos medicinos ir higienos normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimais, Ligoninės įstatais, darbo reglamentu, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu;
- turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
- gebėti korektiškai bendrauti su Ligoninės pacientais, jų artimaisiais, kitais Ligoninės darbuotojais;
- laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
- žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais;
-  gebėti nustatyti rizikingas veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
- išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus, turėti vadybinių kompetencijų, apimančių gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą.

Pareigybės aprašymas:
- vadovauti gydymo procesui, spręsti su tuo susijusius klausimus;
- būti atsakingam už bendrą Ligoninės vidaus darbo planavimą, teikti siūlymus dėl neefektyviai dirbančių skyrių reorganizavimo;
- kontroliuoti bendrą vidaus tvarką, darbų saugą, darbuotojų darbo drausmę;
- būti atsakingam už Ligoninės centrų/skyrių aprūpinimą medikamentais ir medicinos priemonėmis;
- vykdyti personalo darbo kontrolę;
- dalyvauti priimant sprendimus dėl brangios medicininės įrangos įsigijimo;
- organizuoti bendras patologinės anatomijos konferencijas;
- atsakyti už medicinos mokslo vystymą Ligoninėje;
- spręsti Ligoninės klinikų/centrų/skyrių sanitarinės higienos būklės klausimus kartu su Infekcijų kontrolės skyriumi;
- vadovauti gydymo tarybai;
- užtikrinti Ligoninės, kaip klinikinės bazės veiklą Vilniaus ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų studentams, gydytojams rezidentams, kolegijų studentams, palaikyti ryšį su šių mokymų įstaigų administracija;
- dalyvauti priimant sprendimus dėl savalaikio medicinos personalo kvalifikacijos kėlimu;
- bendrauti su teritorinių ligonių kasų ekspertais ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gydytojais ekspertais, spręsti iškilusias problemas dėl nedarbingumo pažymėjimų ir apmokėjimų už suteiktas medicinines paslaugas;
Savo kompetencijos ribose koordinuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstremaliosios situacijos metu:
- rengti civilinės parengties ekstremaliosioms situacijoms planus, užtikrinti medicininę parengtį;
- prognozuoti ekstremaliąsias situacijas ir planuoti prevencines priemones;
- organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstremaliųjų situacijų atvejais;
- bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės institucijomis dėl civilinės saugos parengties ekstremaliosioms situacijoms, planų rengimo bei šiuose planuose numatytų užduočių atlikimui.
- dalyvauti Ligoninės darbuotojų susirinkimuose, renginiuose, konferencijose; 
- tobulinti kvalifikaciją;
- organizuoti  ir  kontroliuoti pavaldžių skyrių/padalinių darbą, darbo drausmę, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir etikos reikalavimų laikymąsi;
- teikti pasiūlymus savo kompetencijos ribose dėl Ligoninės direktoriaus rengiamų įsakymų;
     - pagal kompetenciją vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Ligoninės direktoriaus pavedimus;
- direktoriaus pavaduotojas medicinai tiesiogiai pavaldus Ligoninės direktoriui;
- direktoriaus pavaduotojas medicinai savo kompetencijos ribose atsako už savo darbo rezultatus ir jų kokybę,  aplaidumą darbe, netinkamą jam priskirtų pareigų vykdymą ar nevykdymą, etikos ir deontologijos reikalavimų pažeidimą, taip pat pareigų viršijimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė siūlo  mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydį   - 4453,00 Eur neatskaičius mokesčių, papildomai mokamas mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydis, kuris priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų Ligoninės veiklos rezultatų ir nustatomas vieniems metams.


Pretendentas, norintys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo sistemą privalo pateikti:
    1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.
    2. Asmens dokumento kopiją.
    3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
    4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.). 
    5. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
    6. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
    7. Veiklos programą, pagrįstą argumentais.
          8. Užpildytą Valstybės tarnybos  valdymo informacinėje  sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą. 
          9. Užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms. 
    10. Dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją.              
           
    Pretendentų atrankoje  gali būti taikomi vertinimo metodai, numatyti viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2020-08-28 įsakymu Nr. V- 860  „Dėl priėmimo į viešosios įstaigos Respublikinės  Šiaulių ligoninės  direktoriaus pavaduotojo, klinikos/centro vadovo, skyriaus vedėjo pareigas konkursų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintuose nuostatuose (toliau-Nuostatai). Nuostatai ir Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms -KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

    Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
    Dokumentai pateikiami: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

                        Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos 99, Šiauliai
Informacija tel. (8 41) 524 236,   el. paštas  gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt 
Skelbimas galioja nuo  2021-03-29 iki ¬2021-04-12 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-29