Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis 2018m. ir 2019m. III ketv. *

Eil.
Nr.
Darbuotojų grupės 2018 m. 2019 m. III ketv.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis užmokestis darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1. Administracija 154 999 142 1371
2. Gydytojai 401 1955 413 2907
3. Slaugytojai 886 878 830 1266
4. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 206 830 198 1127
5. Kitas personalas 636 499 598 693
6. Iš viso 2235 963 2181 1414

 

       *- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 13.5.3 ir 22.3.
   
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18