Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis 2018m. ir 2019m. I ketv. *

Eil.
Nr.
Darbuotojų grupės 2018 m. 2019 m. I ketv.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis užmokestis darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1. Administracija 154 999 144 1268
2. Gydytojai 401 1955 411 2573
3. Slaugytojai 886 878 817 1210
4. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 206 830 200 1065
5. Kitas personalas 636 499 623 666
6. Iš viso 2235 963 2195 1301

 

       *- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 12.5.3 ir 22.3.
   
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-14