Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis 2018m. ir 2019m. IV ketv. *

Eil.
Nr.
Darbuotojų grupės 2018 m. 2019 m. IV ketv.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis užmokestis darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1. Administracija 154 999 127 1442
2. Gydytojai 401 1955 422 3030
3. Slaugytojai 886 878 791 1373
4. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 206 830 173 1196
5. Kitas personalas 636 499 584 714
6. Iš viso 2235 963 2096 1512

 

 
Eil.
Nr.
Darbuotojų grupės 2018 m. 2019 m.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis užmokestis darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1. Administracija 154 999 140 1337
2. Gydytojai 401 1955 415 2804
3. Slaugytojai 886 878 815 1269
4. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 206 830 193 1116
5. Kitas personalas 636 499 603 690
6. Iš viso 2235 963 2166 1392

*- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 13.5.3 ir 22.3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-16