Veikla

Respublikinė Šiaulių ligoninė tai - didžiausias ir moderniausias Šiaurės Lietuvos sveikatos paslaugų centras, kuriame gali būti teikiamos paslaugos visos Lietuvos, kartais - ir užsienio šalių gyventojams.

Daugiaprofilinėje gydymo įstaigoje teikiamos nuo pirminės sveikatos priežiūros iki aukščiausio lygio specializuotų gydymo, diagnostikos paslaugų.

Ligoninė yra gydytojų ir slaugos specialistų rengimo bazė.

Vizija – Išlikti prestižine ligonine, teikiančia sveikatos priežiūros paslaugas pagal Tarptautinių ir Europos standartų reikalavimus bei Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, taikant pažangiausias moksliškai pagrįstas medicinos technologijas ir vaistus.

Misija – teikti kokybiškas, saugias, prieinamas savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas įstaigos veiklos licencijoje nurodytose srityse.

Ligoninėje - 1409 lovos, per metus gydoma per 53 tūkstančiai ligonių.

Dirba - 2493 darbuotojai, iš jų - 395 gydytojai, 1140 slaugos personalo specialistų.

Operacijų bloke veikia 23 operacinės, 8 - modernioje Moters ir vaiko klinikoje.

Ligoninėje atliekamos videoendoskopinės operacijos, intervencinės echoskopijos, lazerinės operacijos akių ligoms gydyti, retrogradinė cholangiopankreatografija bei kitos sudėtingos operacijos ir procedūros.

2012 metais pradėta įgyvendinti ar baigiama derinti 10 investicinių projektų, kurių vertė viršija 40 milijonų litų. Valstybės biudžeto ir ES fondų teikta parama suteikia galimybę lygiuotis į aukščiausio lygio šalies bei Europos gydymo įstaigas.

Kiekvienais metais atliekamas pakartotinis auditas patvirtina, jog įvertinta ligoninės kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus.

Pagal įstaigai suteiktą licenciją teikiamos II ir III lygio stacionarinės ir ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos. Įgyta licencija teikti III lygio paslaugas suteikta šiems ligų profiliams: suaugusiųjų neurologijos, nefrologijos, reumatologijos, gastroenterologijos, endokrinologijos, abdominalinės chirurgijos, urologijos, ortopedijos-traumatologijos, otorinolaringologijos (LOR), akių chirurgijos, neurochirurgijos, kardiologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, ginekologijos, dermatovenerologijos, vaikų - įgimtų ligų chirurgijos, nefrologijos, gastroenterologijos, pulmonologijos.

Ligoninės pacientai tiriami ir gydomi taikant pažangiausius, šiuolaikinius bei gydymo įstaigai prieinamus medicinos mokslo laimėjimus. Ligoninės stacionaro veikla intensyvėja: mažėja lovų skaičius, trumpėja vidutinė gulėjimo trukmė, didėja lovos apyvarta. Prioritetas skiriamas dienos stacionarams, kurie steigiami daugelyje skyrių.

Respublikinė Šiaulių ligoninė turi gerą diagnostinę radiologijos įrangą - kompiuterinę ir branduolio magnetinio rezonanso tomografiją, angiografiją, atnaujintą rentgeno diagnostikos skyrių, echoskopijų bei endoskopijų tarnybą, hemodializės bei hemofiltracijos įrangą, akredituotą laboratorinės medicinos bazę. Šiuolaikinėmis technologijomis atliekamas įvairiapusis histologinių, citologinių tyrimų spektras, vėžio žymenų diagnostika.

Respublikinė Šiaulių ligoninė vykdo Lietuvos sveikatos programą. Tačiau kiekviename regione yra konkrečios užduotys. Remiantis Šiaulių regiono demografiniais rodikliais ir susirgimų struktūra, galima prognozuoti, kad sveikatos paslaugų poreikis didės. Todėl ir ligoninės veiklos kryptis - didinti specializuotų stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų apimtį, plėtoti ligų prevenciją.

Ligoninėje veikia savivaldos institucijos. Patariamųjų organų struktūrą sudaro Stebėtojų taryba, Gydymo taryba, Slaugos taryba, Medicinos etikos komisija, Vidaus audito taryba.

Ligoninėje veikia visuomeninės organizacijos, medicinos draugijos, kurių tikslas vienyti narius įvairių ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo klausimams ir gydytojų, slaugos darbuotojų tobulinimo aktualijomis spręsti. Ligoninėje veikia Lietuvos gydytojų sąjungos Šiaulių filialas, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Šiaulių skyrius.

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje įdiegtos ir naudojamos įvairios informacinės sistemos, būtinos kokybiškam sveikatos priežiūros darbui bei suteikiančios galimybę ligoninei tapti nacionalinės informacinės sistemos neatsiejama grandimi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-14