Psichiatrijos klinika

Ilona Pavlavičienė

Vadovė 

Telefonas: (8 41) 524 181
Faksas: (8 41) 524 179
El. paštas: psichiatrija@siauliuligonine.lt

 

 

Priėmimo kambario telefonas, veikiantis visą parą (8 41) 524 180
Laimutė Onutė Mikelevičienė
Vyrausioji slaugos administratorė
Tel. ( 8 41) 524 191
laimute.mikeleviciene@siauliuligonine.lt

Šiaulių psichiatrijos klinika įkurta 1974 m. Buvo įsteigti 4 skyriai. Šiuo metu ligoninėje yra 9 skyriai. Taikomos stacionaro, dienos stacionaro, reabilitacijos, konsultacijų, psichologines, socialines paslaugas Šiaulių apskrities ir kitų regionų gyventojams, varginamiems psichikos ir elgesio sutrikimų.

Ligoninėje dirba per 200 darbuotojų:

Gydytojų – 20, iš jų: gydytojų psichiatrų – 19, psichologas – psichoterapeutas - 1, medicinos psichologų – 3, užimtumo terapijos specialistų – 15, psichikos sveikatos slaugytojų – 51, kineziteraupeutų – 2, ergoterapeutų – 2, dietologas – 1; slaugytojo padėjėjų – 48, pagalbinių medicinos darbuotojų – 3, socialinių darbuotojų – 5, socialinio darbuotojo asistentas – 1, kito personalo – 52.

Ligoninėje veikia:

 Krizių intervencijos, priėmimo ir konsultacijų centras;
 Ūmių būsenų skyrius;
 Gerontopsichiatrijos skyrius;
 I Psichiatrijos skyrius;
 II Psichiatrijos skyrius;
 Vaikų ir paauglių psichiatrijos centras (Moters ir vaiko klinikoje);
 Psichosocialinės reabilitacijos skyrius.

Taikoma:

 Farmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas, psichoterapija, psichiatrinė pacientų slauga ir priežiūra. Atliekamas pirminis ištyrimas, diferencinė diagnostika, esant reikalui skiriamos kitų gydytojų specialistų konsultacijos bei tyrimai.

 Pacientų priėmimas, krizės ištiktų pacientų konsultavimas vyksta visą parą. Ligoninėje veikia maldos kambarys, biblioteka medicinos darbuotojams. Tame pačiame pastate atliekamos ambulatorinės teismo psichiatrinės ekspertizės.

 Klientus gydantys ir reabilituojantys specialistai jau ne vienerius metus dirba komandinio darbo principu.

Komandos nariai:

psichiatras, psichologas, socialinis darbuotojas ir psichikos sveikatos slaugytoja.

Taikomas II lygio stacionarinės psichikos sveikatos paslaugos.

Gydomi šie sutrikimai:

 Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai;
 Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas;
 Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai;
 Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai;
 Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai;
 Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais;
 Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai;
 Protinis atsilikimas;
 Psichologinės raidos sutrikimai;
 Elgesio ir emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje;
 Nepatikslintas psichikos sutrikimas.