Psichiatrijos klinika

Ilona Pavlavičienė

Vadovė 

Telefonas: (8 41) 524 181
Faksas: (8 41) 524 179
El. paštas: psichiatrija@siauliuligonine.lt

 

 

Priėmimo kambario telefonas, veikiantis visą parą (8 41) 524 180
Laimutė Onutė Mikelevičienė
Vyrausioji slaugos administratorė
Tel. ( 8 41) 524 191
laimute.mikeleviciene@siauliuligonine.lt

Šiaulių psichiatrijos klinika įkurta 1974 m. Buvo įsteigti 4 skyriai. Šiuo metu ligoninėje yra 9 skyriai. Taikomos stacionaro, dienos stacionaro, reabilitacijos, konsultacijų, psichologines, socialines paslaugas Šiaulių apskrities ir kitų regionų gyventojams, varginamiems psichikos ir elgesio sutrikimų.

Ligoninėje dirba per 200 darbuotojų:

Gydytojų – 20, iš jų: gydytojų psichiatrų – 19, psichologas – psichoterapeutas - 1, medicinos psichologų – 3, užimtumo terapijos specialistų – 15, psichikos sveikatos slaugytojų – 51, kineziteraupeutų – 2, ergoterapeutų – 2, dietologas – 1; slaugytojo padėjėjų – 48, pagalbinių medicinos darbuotojų – 3, socialinių darbuotojų – 5, socialinio darbuotojo asistentas – 1, kito personalo – 52.

PACIENTŲ REGISTRAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinika (toliau Klinika)    atlieka II lygio gydytojo psichiatro konsultacijas:

1. Iš anksto  pacientų planines konsultacijas registruoja:

 - suaugusius  pacientus - Klinikos Krizių intervencijos, priėmimo ir konsultacijų centro Priėmimo ir konsultacijų padalinio psichikos sveikatos slaugytoja, tel.: (8 41) 524 180.

Konsultacijos vyksta M.K. Čiurlionio g.12.Šiauliai;

 - vaikus ir paauglius - darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. tel.(841) 523 032. Konsultacijos vyksta Moters ir Vaiko klinikoje, adresu Architektų g. 77, Šiauliai.

2. Nemokamai pacientai konsultuojami:

- turintys  siuntimą (Forma Nr.027/a);

- kai yra būtinosios medicinos pagalbos poreikis.

3. Mokamai pacientai konsultuojami, kai kreipiasi savo iniciatyva dėl diagnostikos ir gydymo arba ginklo laikymo, vairavimo teisės  ir kt. profilaktinių sveikatos patikrinimų.                                                                                                                                    

4. Psichiatrijos klinikoje konsultantų (gydytojų psichiatrų) darbo laikas:

 

Diena

Laikas

Vardas, pavardė

Pirmadienis

12.00 val. – 14.00 val.

A. Vasylienė

Antradienis

10.00 val. – 12.00 val.

A. Rimkus

Trečiadienis

11.00 val. – 13.00 val.

R.Juškaitė - Domeikienė

Ketvirtadienis

9.00 val. – 11.00 val.

R.Ališauskienė

 

10.00 val. – 12.00 val.

P. Volkovas

Penktadienis

10.00 val. – 12.00 val.

      D.Akramien

5. Psichoterapeuto konsultacijos  laikas aptariamas registravimo/konsultavimo metu.

6. Jei paciento klausimą turi spręsti Klinikos  Gydytojų Konsultacinė Komisija (GKK), pacientas  pirma turi atvykti į gydytojo psichiatro  konsultaciją, po kurios yra nukreipiamas į GKK.

7. Į GKK pacientus gali nukreipti:

- Psichiatrijos klinikos gydytojai psichiatrai;

- kitų įstaigų, su kuriomis sudarytos sutartys dėl GKK paslaugų, gydytojai psichiatrai.

8. GKK dirba antradieniais nuo 14.00 val.

9. Psichiatrijos klinikos budintis gydytojas psichiatras Krizių intervencijos, priėmimo ir konsultacijų centro, Priėmimo ir konsultacijų padalinyje konsultuoja:

- suaugusius pacientus - ištisą parą;

- vaikus ir paauglius - darbo dienomis nuo 16.00 iki 8.00 val. bei savaitgaliais ir švenčių dienomis;

- kituose gydymo skyriuose, klinikose - ištisą parą tik skubos tvarka. Iškvietimai registruojami elektroninėje sistemoje  ESIS ir  paskambinama Krizių intervencijos, priėmimo ir konsultacijų centro Priėmimo ir konsultacijų padalinio budinčiai psichikos sveikatos slaugytojai, tel.: (8 41) 524 180.

Ligoninėje veikia:

 Krizių intervencijos, priėmimo ir konsultacijų centras;
 Ūmių būsenų skyrius;
 Gerontopsichiatrijos skyrius;
 I Psichiatrijos skyrius;
 II Psichiatrijos skyrius;
 Vaikų ir paauglių psichiatrijos centras (Moters ir vaiko klinikoje);
 Psichosocialinės reabilitacijos skyrius.

Taikoma:

 Farmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas, psichoterapija, psichiatrinė pacientų slauga ir priežiūra. Atliekamas pirminis ištyrimas, diferencinė diagnostika, esant reikalui skiriamos kitų gydytojų specialistų konsultacijos bei tyrimai.

 Pacientų priėmimas, krizės ištiktų pacientų konsultavimas vyksta visą parą. Ligoninėje veikia maldos kambarys, biblioteka medicinos darbuotojams. Tame pačiame pastate atliekamos ambulatorinės teismo psichiatrinės ekspertizės.

 Klientus gydantys ir reabilituojantys specialistai jau ne vienerius metus dirba komandinio darbo principu.

Komandos nariai:

psichiatras, psichologas, socialinis darbuotojas ir psichikos sveikatos slaugytoja.

Taikomas II lygio stacionarinės psichikos sveikatos paslaugos.

Gydomi šie sutrikimai:

 Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai;
 Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas;
 Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai;
 Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai;
 Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai;
 Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais;
 Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai;
 Protinis atsilikimas;
 Psichologinės raidos sutrikimai;
 Elgesio ir emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje;
 Nepatikslintas psichikos sutrikimas.