Psichosocialinės reabilitacijos skyrius

                                         Psichosocialinės reabilitacijos skyrius

Mus rasite --> M. K. Čiurlionio g. 12, 76001 Šiauliai


Andžela Rybakovienė

Skyriaus vedėja

Tel. (8 41) 524 187
El. paštas: andzela.rybakoviene@siauliuligonine.lt

tel. (8 41) 524 187

 

Gydytojai psichiatrai:
 Diana Malinauskaitė tel. (8 41) 524 187

 

Psichologai – psichoterapeutai:
Andžela Rybakovienė, Viktorija Vaišvilaitė tel. (8 41) 524 187

 

Medicinos psichologai:
Edita Tiknė, Ramunė Bernotaitė, Alina Ubaitė Erlickienė, Svaiga Beinorienė tel. (8 41) 524 187

 

Socialiniai darbuotojai, tel. (8 41) 524 182

 

Kiti specialistai:
Psichikos sveikatos slaugytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, muzikos ir meno terapijos specialistai tel. (8 41) 524 187

 

Erika Butėnienė
Administratorė
Tel. (8 41) 524 187
El. paštas erika.buteniene@siauliuligonine.lt

Skyriaus tikslai

 Padėti žmonėms, turintiems sunkių ir ilgalaikių psichikos sutrikimų, įvertinti ir gerinti jų funkcines galimybes bei padėti jiems sėkmingai prisitaikyti pasirinktoje aplinkoje su kuo mažesne specialistų priežiūra.
 Teikti psichologinę pagalbą žmonėms dėl psichologinių sunkumų bei gyvenimiškų problemų: išgyvenantiems krizę, traumą, patiriantiems nerimą, tarpasmeninių santykių sunkumus, kt.

Skyriaus struktūra

 Specialistai teikiantys psichosocialinės reabilitacijos paslaugas ligoninės stacionaruose bei dienos stacionaruose besigydantiems pacientams.
 Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus dienos stacionaras.
 Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus Palangos dienos stacionaras.

Veiklos sritys

1. Medicinos psichologai, psichologai - psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, dailės terapeutai teikia paslaugas pacientams, gydomiems visuose Psichiatrijos klinikos skyriuose:
 Ūmių būsenų skyriuje;
 Gerontopsichiatrijos skyriuje;
 I Psichiatrijos skyriuje;
 II Psichiatrijos skyriuje;
 Krizių intervencijos centro paros ir dienos stacionare;
 Psichosocialinės reabilitacijos dienos stacionare;
 Palangos dienos stacionare.
2. Ambulatorinė trumpalaikė ir ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija, vykdoma PSR skyriaus dienos stacionare.
3.  Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija, vykdoma I Psichiatrijos skyriuje.
4. Kompleksinis gydymas, apimantis grupinę ir individualią psichoterapiją, teikiamas PSR skyriaus dienos stacionare.
5. Palaikomojo medikamentinio gydymo ir dienos užimtumo paslaugos, teikiamos PSR skyriaus dienos stacionare.
6. Palaikomojo medikamentinio gydymo ir dienos užimtumo paslaugos, teikiamos skyriaus Palangos dienos stacionare.

           

SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS, METODAI IR PRIEMONĖS:

1. Gydytojai psichiatrai: vertina paciento psichinę būseną, skiria ir koreguoja medikamentinį gydymą, nukreipia į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.
2. Psichologai-psichoterapeutai: konsultuoja besikreipiančius gyventojus, įvertina asmenybės psichologinių pokyčių potencialą bei parenka tinkantį konkrečiam pacientui psichoterapijos metodą, teikia pacientams individualią arba grupinę psichoterapinę pagalbą.
3. Medicinos psichologai: įvertina pacientų psichologines savybes, taikydami psichodiagnostikos metodikas, teikia psichologinės korekcijos paslaugas, veda grupinės terapijos užsiėmimus (meno, šokio-judesio terapijos, psichogimnastikos).
4. Psichikos sveikatos slaugytojos: įvertina paciento būklę ir jos pasikeitimus, padeda pacientui atstatyti prarastus ir įtvirtinti turimus namų buitinius, socialinius, darbinius bei laisvalaikio praleidimo įgūdžius, teikia konsultacinę pagalbą asmeniui bei jo artimiesiems dėl vaistų vartojimo, įgūdžių palaikymo ir atkūrimo.
5. Socialiniai darbuotojai: įvertina paciento socialinį funkcionavimą, socialinį tinklą bei įgūdžius, informuoja ir konsultuoja pacientus ir jų artimuosius apie socialinės pagalbos poreikį ir priemones, tarpininkauja, bendradarbiauja su kitais specialistais bei institucijomis paslaugų tęstinumo užtikrinimui.
6. Ergoterapeutai: įvertina asmens socialinį funkcionavimą bei įgūdžius, padeda asmeniui individualiai arba grupėje atkurti prarastus ir įtvirtinti turimus buitinius, socialinius, darbinius bei laisvalaikio praleidimo įgūdžius.
7. Kiti specialistai – kineziterapeutai, dailės terapeutas ir kt. kviečiami konsultuoti pagal poreikį arba dirba specialistų komandoje, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

PRIĖMIMO TVARKA Į PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS DIENOS STACIONARĄ:

Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus dienos stacionaro paslaugos teikiamos Šiaulių miesto ir apskrities gyventojams. Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus dienos stacionare yra 21 vieta, gydymosi trukmė 30 darbo dienų.

Priėmimo tvarka:

 gydymuisi Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus dienos stacionare reikia turėti gydytojo psichiatro siuntimą (forma Nr.027/a) ir atvykti į Psichiatrijos klinikos priėmimo skyrių.
 Psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms gauti asmuo turi turėti gydytojo psichiatro siuntimą (forma Nr.027/a) ir registruotis konsultacijai telefonu (8 41) 524 187.

PRIĖMIMO TVARKA Į PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS PALANGOS DIENOS STACIONARĄ:

Paslaugos Palangos dienos stacionare teikiamos pacientams iš visos Lietuvos. Palangos dienos stacionare yra 16 vietų, gydymosi trukmė – 14 kalendorinių dienų.

Priėmimo tvarka:

Į Palangos dienos stacionarus nukreipiami pacientai, kuriems reikalingas palaikomasis medikamentinis ir psichoterapinis gydymas, bendruomenės terapija, socialinių įgūdžių įvertinimas, palaikymas ir atstatymas, užimtumo terapija. Norintis gydytis Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus Palangos stacionare, asmuo turi turėti gydytojo psichiatro siuntimą (forma Nr.027/a).

Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus dienos stacionaras Palangoje yra vienintelis tokio tipo skyrius Lietuvoje, kuriame taikoma psichosocialinės reabilitacijos programa psichikos sutrikimų turintiems asmenims.

 

 
    
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-15