Parama

Vadovaujantis viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės, 2018 m. vasario 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruotų, įstatų 13.3. bei 64.8. punktais, Ligoninė gali teikti bei gauti paramą, paveldėti pagal testamentą, teikti labdarą. Vienas iš viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės lėšų šaltinių yra lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą.

Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimas apie paramos gavėjo statuso suteikimą ar panaikinimą (pdf)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo atmintinė (pdf)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-22