2014 m. Pacientų apklausos anketa

Nuo 2012 metų lapkričio mėnesio kiekvieną ketvirtį Respublikinėje Šiaulių ligoninėje atliekama stacionare gydomų ligonių apklausa. Šiai pacientų apklausai naudojamos anketos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-25