Karjeros galimybės

Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje darbui 1 etato krūviu Vaistinėje reikalingas pagalbinis darbuotojas – krovėjas.

Informacija tel. (8 41) 524 281

CV siųsti el,p.; vaistine@siauliuligonine.lt iki 2018 m. vasario 28 d.


Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė skelbia viešą konkursą Psichiatrijos klinikos II psichiatrijos  skyriaus  vedėjo pareigoms eiti.

Reikalavimai:

- aukštasis universitetinis medicinos išsilavinimas;

- ne mažesnis nei trejų metų medicininio darbo stažas.

- gydytojo psichiatro medicinos praktikos licencija.

        Papildoma kompetencija:

             - vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

- kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, dokumentų valdymo, socialinio darbo ir kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

                - rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą iš darbdavio (-ių), draugijų, asociacijų, mokslo įstaigų apie profesinę patirtį, vykdytą veiklą ir darbo kokybę).

                 -biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis.

                      .- Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

Pretendentai privalo pateikti:

- prašymą Ligoninės generalinio direktoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse, nurodęs, kokiu būdu – registruotu laišku ar elektroniniu paštu informuoti pretendentą apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

         - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

                      -išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir jų kopijas;

          -papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas, jei turi;

                      - gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti  būtini tam tikri  įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

          -savo veiklos programą (ne daugiau kaip 5 lapai);

          -privačių interesų deklaraciją;

                      -užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje.

Konkursas sudarytas iš testo žodžiu.

          Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant ir

konkurso paskelbimo dieną, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Personalo skyriuje.

Informacija tel. (8 41) 524 236, info@siauliuligonine.lt

                         Skelbimas galioja 2018-03-01 ­ –  2018-03-14


Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė skelbia viešą konkursą Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos I ir II tuberkuliozės skyriaus  vedėjo pareigoms eiti.

Reikalavimai:

- aukštasis universitetinis medicinos išsilavinimas;

- ne mažesnis nei trejų metų medicininio darbo stažas.

- gydytojo pulmonologo medicinos praktikos licencija.

        Papildoma kompetencija:

             - vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

- kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, dokumentų valdymo, socialinio darbo ir kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

                - rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą iš darbdavio (-ių), draugijų, asociacijų, mokslo įstaigų apie profesinę patirtį, vykdytą veiklą ir darbo kokybę).

                 -biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis.

                      .- Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

Pretendentai privalo pateikti:

- prašymą Ligoninės generalinio direktoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse, nurodęs, kokiu būdu – registruotu laišku ar elektroniniu paštu informuoti pretendentą apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

         - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

                      -išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir jų kopijas;

          -papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas, jei turi;

                      - gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti  būtini tam tikri  įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

          -savo veiklos programą (ne daugiau kaip 5 lapai);

          -privačių interesų deklaraciją;

                      -užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje.

Konkursas sudarytas iš testo žodžiu.

          Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant ir

konkurso paskelbimo dieną, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Personalo skyriuje.

Informacija tel. (8 41) 524 236, info@siauliuligonine.lt

                         Skelbimas galioja 2018-03-01 ­ –  2018-03-14


Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė skelbia viešą konkursą Vidaus ligų skyriaus vyresniojo slaugos administratoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

      - aukštasis biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba aukštesnysis slaugos išsilavinimas;

   - ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis slaugos srityje:                                      

- bendrosios praktikos slaugytojo licencija.

Papildoma kompetencija:

- aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinis laipsnisarba slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinis laipsnis;

- slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, vadybos ir administravimo, teisės, ekonomikos mokslo laipsnis;

- užsienio kalbų mokėjimas;

- papildomų profesinės kvalifikacijos kursų ar mokymų išklausymas sveikatos politikos, vadybos ir administravimo srityse, pateikiant tai įrodantį pažymėjimą;

- vadybinė patirtis.

Pretendentai privalo pateikti:

  • prašymą įstaigos vadovo vardu dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

-   išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir jų kopijas;

                      -  gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

                      - privačių interesų deklaraciją;

                       - užpildytą pretendento anketą. (Pretendento anketa gali būti pildoma dokumentų pristatymo metu);

  • veiklos programą.

Konkursas sudarytas iš testo žodžiu.

          Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant ir

konkurso paskelbimo dieną, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Personalo skyriuje.

                      Informacija tel. (8 41) 524 236, info@siauliuligonine.lt

                      Skelbimas galioja 2018-03-01 ­ –  2018-03-14


Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė skelbia viešą konkursą Moters ir vaiko klinikos Ginekologijos skyriaus vyresniojo slaugos administratoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

      - aukštasis biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba aukštesnysis slaugos išsilavinimas;

   - ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis slaugos srityje:                                      

- bendrosios praktikos slaugytojo licencija.

Papildoma kompetencija:

- aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinis laipsnisarba slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinis laipsnis;

- slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, vadybos ir administravimo, teisės, ekonomikos mokslo laipsnis;

- užsienio kalbų mokėjimas;

- papildomų profesinės kvalifikacijos kursų ar mokymų išklausymas sveikatos politikos, vadybos ir administravimo srityse, pateikiant tai įrodantį pažymėjimą;

- vadybinė patirtis.

Pretendentai privalo pateikti:

  • prašymą įstaigos vadovo vardu dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

- išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir jų kopijas;

                      - gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

                      - privačių interesų deklaraciją;

                      - užpildytą pretendento anketą. (Pretendento anketa gali būti pildoma dokumentų pristatymo metu);

  • veiklos programą.

Konkursas sudarytas iš testo žodžiu.

          Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant ir

konkurso paskelbimo dieną, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Personalo skyriuje.

Informacija tel. (8 41) 524 236, info@siauliuligonine.lt

                         Skelbimas galioja 2018-03-01 ­ –  2018-03-14


Viešajai įstaiga Respublikinei Šiaulių ligoninei labai reikalingi sveikatos priežiūros specialistai

1. Darbui stacionare ir Konsultacijų poliklinikoje:

buletgydytojas radiologas,

buletgydytojas neurologas,

buletgydytojas kardiologas,

buletgydytojas vaikų chirurgas,

buletgydytojas neurochirurgas,

buletgydytojas kraujagyslių chirurgas,

buletgydytojas urologas,

buletgydytojas ortopedas traumatologas

buletgydytojas onkologas chemoterapeutas,

buletgydytojas onkologas radioterapeutas.

 

2. Darbui Konsultacijų poliklinikoje:

buletgydytojas oftalmologas,

buletgydytojas vaikų endokrinologas.

 

3. Darbui stacionare:

buletgydytojas psichiatras,

buletvaikų ligų gydytojas,

buletgydytojas pulmonologas,

buletgydytojas vaikų pulmonologas,

buletgydytojas endokrinologas.

 

4. Darbui Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose:

buletvidaus ligų gydytojas,

buletvaikų ligų gydytojas.

Informacija tel. (8 41)  525 166, (8 41) 524 236

CV siųsti el. paštu:

vaiva.makstutiene@siauliuligonine.lt  

gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt

 

Darbui stacionare reikalingi:

buletbendrosios praktikos slaugytojas,

buletbendrosios praktikos slaugytojas su kvalifikacija (anestezija ir intensyvi terapija, operacinės slauga)

buletpsichikos sveikatos slaugytojas,

buletradiologijos technologas,

buletklinikos laborantas ar biomedicinos diagnostikos technologas.

Informacija tel. (8 41) 524 293,  (8 41) 524 236

CV siųsti el. paštu:

sigita.klimaviciene@siauliuligonine.lt

gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-12