Karjeros galimybės

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė skelbia viešą konkursą Moters ir vaiko klinikos Operacijų-intensyviosios terapijos skyriaus  vedėjo pareigoms eiti.

Reikalavimai:

- aukštasis universitetinis medicinos išsilavinimas;

- ne mažesnis nei trejų metų medicininio (neįskaitant gydytojo rezidento) darbo stažas.

- gydytojo anesteziologo-reanimatologo medicinos praktikos licencija.

        Papildoma kompetencija:

                - vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

- kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, dokumentų valdymo, socialinio darbo ir kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

                - rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą iš darbdavio (-ių), draugijų, asociacijų, mokslo įstaigų apie profesinę patirtį, vykdytą veiklą ir darbo kokybę).

            -biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis.

                .- Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

Pretendentai privalo pateikti:

- prašymą Ligoninės  direktoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse, nurodęs, kokiu būdu – registruotu laišku ar elektroniniu paštu informuoti pretendentą apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

         - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

            -išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir jų kopijas;

                      -papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas, jei turi;

            - gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti  būtini tam tikri  įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

                      -savo veiklos programą (strateginės veiklos gaires);

                      -privačių interesų deklaraciją;

            -užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje.

 

Konkursas sudarytas iš testo žodžiu.

                      Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant ir

konkurso paskelbimo dieną, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Personalo skyriuje.

Informacija tel. (8 41) 524 236, info@siauliuligonine.lt

              Skelbimas galioja 2018-12-13 – 2018-12-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje reikalingas Medicinos technikos inžinierius

Pareigos:  Medicinos technikos inžinierius

Darbo pobūdis:

buletDarbas kompiuteriu

buletMedicininės įrangos techninė priežiūra

buletMedicininės įrangos remontas

buletPersonalo apmokymai, konsultacijos

buletBendravimas su įrangos bei atsarginių dalių tiekėjais

Reikalavimai:

buletAukštasis universitetinis ar neuniversitetinis techninis išsilavinimas

buletGebėjimas planuoti organizuoti savo darbą

buletBendravimo įgūdžiai, komunikabilumas

buletPanašaus darbo patirtis būtų privalumas

Įstaiga siūlo:

buletGeras darbo sąlygas

buletPastovų, laiku mokamą atlyginimą

CV siųsti el. paštu: paulius.jarmalavicius@siauliuligonine.lt


Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje reikalingas Infekcijų kontrolės skyriaus gydytojo/specialisto padėjėjas

Kvalifikaciniai reikalavimai: baigęs biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos arba slaugos krypties studijas ir turintis, arba numatantis įgyti artimiausiu metu 160 val. trukmės hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo) mokymo kursus pagal su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas programą.

Pasiteiravimui: Tel. (841)524 249, (841) 552 325 -  Infekcijų kontrolės sk. vedėja Laima Kupčinskienė


Viešajai įstaiga Respublikinei Šiaulių ligoninei labai reikalingi sveikatos priežiūros specialistai

1. Darbui stacionare ir Konsultacijų poliklinikoje:

buletgydytojas radiologas,

buletgydytojas neurologas,

buletgydytojas kardiologas,

buletgydytojas vaikų chirurgas,

buletgydytojas neurochirurgas,

buletgydytojas kraujagyslių chirurgas,

buletgydytojas urologas,

buletgydytojas ortopedas traumatologas

buletgydytojas onkologas chemoterapeutas,

buletgydytojas onkologas radioterapeutas.

 

2. Darbui Konsultacijų poliklinikoje:

buletgydytojas oftalmologas,

buletgydytojas vaikų endokrinologas.

 

3. Darbui stacionare:

buletgydytojas psichiatras,

buletvaikų ligų gydytojas,

buletgydytojas pulmonologas,

buletgydytojas vaikų pulmonologas,

buletgydytojas endokrinologas,

buletgydytojas anesteziologas  reanimatologas.

 

4. Darbui Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose:

buletvidaus ligų gydytojas,

buletvaikų ligų gydytojas.

Informacija tel. (8 41)  525 166, (8 41) 524 236

CV siųsti el. paštu:

vaiva.makstutiene@siauliuligonine.lt  

gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt

 

Darbui stacionare labai reikalingi slaugos specialistai:

buletbendrosios praktikos slaugytojas su kvalifikacija (anestezija ir intensyvi terapija, operacinės slauga)

Darbui stacionare labai reikalingi biomedicinos srities specialistai:

buletradiologijos technologas,

buletpatologijos technologas,

buletklinikos laborantas ar biomedicinos diagnostikos technologas.

Informacija tel. (8 41) 524 293,  (8 41) 524 236

CV siųsti el. paštu:

sigita.klimaviciene@siauliuligonine.lt

gitana.beinoriene@siauliuligonine.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-13