Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis 2017m. ir 2018m. III ketv. 1

Eil.
Nr.
Darbuotojų grupės2 2017 m. 2018 m. III ketv.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis užmokestis darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1. Administracija     158 990
2. Gydytojai 401 1699 413 2065
3. Slaugytojai     840 933
4. Slaugos ir jam prilygintas personalas 996 737    
5. Specialistai įgiję aukštąjį išsilavinimą 182 867    
6. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas     206 833
7. Specialistai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 60 611    
8. Kitas personalas 658 463 627 503
9. Iš viso 2297 833 2244 1016
       (1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 12.5.3 ir 18.
       (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-05