Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis 2017m. ir 2018m.1

Eil.
Nr.
Darbuotojų grupės2 2017 m. 2018 m.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis užmokestis darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1. Administracija     154 999
2. Gydytojai 401 1699 401 1955
3. Slaugytojai     886 878
4. Slaugos ir jam prilygintas personalas 996 737    
5. Specialistai įgiję aukštąjį išsilavinimą 182 867    
6. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas     206 830
7. Specialistai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 60 611    
8. Kitas personalas 658 463 636 499
9. Iš viso 2297 833 2235 963

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis 2017m. ir 2018m. IV ketv. 1

Eil.
Nr.
Darbuotojų grupės2 2017 m. 2018 m. IV ketv.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis užmokestis darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1. Administracija     151 1003
2. Gydytojai 401 1699 414 2016
3. Slaugytojai     826 945
4. Slaugos ir jam prilygintas personalas 996 737    
5. Specialistai įgiję aukštąjį išsilavinimą 182 867    
6. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas     205 830
7. Specialistai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 60 611    
8. Kitas personalas 658 463 640 506
9. Iš viso 2297 833 2237 1011
       (1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 12.5.3 ir 18.
       (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-17