Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis 2016m. ir 2017m. II ketv.

Eil.
Nr.
Darbuotojai 2016 m. 2017 m. II ketv.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesis darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1. Gydytojai 391 1586 409 1640
2. Specialistai įgiję aukštąjį išsilavinimą 179 842 182 867
3. Slaugos ir jam prilygintas personalas 1020 663 1007 717
4. Specialistai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 55 556 61 599
5. Kitas personalas 672 435 655 469
6. Iš viso 2317 764 2314 819

 

Pastaba. Informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 12.5.3 ir 18.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-21