Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis 2018m. ir 2019m. II ketv. *

Eil.
Nr.
Darbuotojų grupės 2018 m. 2019 m. II ketv.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis užmokestis darbo užmokestis, Eur Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1. Administracija 154 999 147 1282
2. Gydytojai 401 1955 414 2701
3. Slaugytojai 886 878 822 1231
4. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 206 830 201 1085
5. Kitas personalas 636 499 607 688
6. Iš viso 2235 963 2191 1348

 

       *- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 12.5.3 ir 22.3.
   
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-15