Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis 2017m. ir 2018m. II ketv.

Eil.
Nr.
Darbuotojų pareigos 2017 m. 2018 m. I ketv.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesis darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
1. Administracija     151 1012
2. Gydytojai 401 1699 393 1969
3. Specialistai įgiję aukštąjį išsilavinimą 182 867 125 904
4. Slaugos ir jam prilygintas personalas 996 737 923 878
5. Specialistai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 60 611 45 636
6. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas     205 818
7. Kitas personalas 658 463 634 508
  Iš viso 2297 833 2238 963

 

Pastaba. Informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 12.5.3 ir 18.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-12