Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis 2016m. ir 2017m.

Eil.
Nr.
Darbuotojų pareigos 2017 m. 2018 m. I ketv.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesis darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
1. Gydytojai 401 1699 384 1757
2. Specialistai įgiję aukštąjį išsilavinimą 182 867 181 877
3. Slaugytojai ir jam prilygintas personalas 996 737 953 770
4. Specialistai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 60 611 60 621
5. Kitas personalas 658 463 643 480
6. Iš viso 2297 833 2220 861

 

Pastaba. Informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 punktais 12.5.3 ir 18.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-12